Giới thiệu

Jean-Marie Barnaud sống tại Mougins. Sinh ra ở Saintes năm 1937. Luận án Tiến sĩ về André Suarès. Sự nghiệp của giáo sư thư. Sự cộng tác văn học và phê bình trong nhiều tạp chí. Thành viên ban biên tập của tạp chí La Sape.

Đạo diễn, cùng với J.-P. Siméon, bộ sưu tập của Grands bởi nhà xuất bản Cheyne.

Trong Grasse, ông chủ trì hiệp hội “Podio”, để bào chữa và minh hoạ thơ, và điều hành một chương trình phát thanh hàng tháng “Plaisir de lire”, như là một phần của Agora FM.

Kỷ yếu và đánh giá
Aral, Revue Nơi sinh, 1993; Chống lại cảm lạnh này và chống lại nhiều người khác, (mới) ở Donjon Soleil, Les Cahiers de l’Égaré, 1994; Một vài lưới vàng, (mới) Revue Brèves, số 49, “Voix du Sud”, 1996; Felix Culpa, Revue Nu (e), Số 6, 1997; Carrejaire de vèn, trong các tiểu bang tạm thời của bài thơ I, biên tập Cheyne / Comédie de Reims, 1999; Hình trong Cỏ, (Mới), Revue Petite, 1999.